Üst Derece Programlara Geçiş (Lisansüstü)

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES ve Yabancı Dil sınavlarından gerekli puanın alınması koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse diğer disiplinlerde doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde yüksek lisans ve doktora programına kabul edilirler.