Yüksek Lisans

Tarih Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında

    2016-2017 yılı eğitim-öğretim yılından itibaren Tezli Yüksek Lisans eğitimi vermeye başlayan, Tarih bölümünde 1 Profesör, 3 Doçent, 4 Yardımcı Doçent ve 5 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim dallarından çeşitli alan derslerinin yer aldığı Tarih Anabilimdalı Tezli Yüksek Lisans programının amacı; güçlü bir altyapı ile donanmış, disiplinler ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek çalışma yöntem ve disiplini kazanmış, ilgili kaynak ve dil bilgisine hakim, mukayeseli ve rasyonel bakış açısı ve yaratıcı düşünce sahibi, çalışma yöntem ve disiplini kazanmış, çözüm üretebilen ve sadece Türkiye değil yurtdışında da başarılı olacak uzman mezunlar ve başarıyı her yıl bir öncekinden daha öteye götürebilecek vasıflarda elemanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir.

İş İmkanları

       Bu çerçevede Düzce yöresinin tarih ve kültür birikiminin bilimsel yönden araştırılması için gerekli verilerin toplanması, uygulanması ve yorumlanmasına katkıda bulunmaktır. Programdan mezun olacak öğrenciler diğer üniversitelerin Tarih bölümlerinde veya ilgili olabilecek benzer bir bölümde doktora düzeyinde lisansüstü eğitim alarak akademik çalışma yapabilir, akademisyen olarak görev yapabilirler, ayrıca devletin ilgili alanlarında istihdam edilebilirler.

  Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, çağın ve ilerleyen teknolojinin imkanlarını kullanarak öğrencilerinin ve akademisyenlerinin Tarih alanlarında aldıkları eğitimini en etkin biçimde aktarmalarını hedefler. Bir başka hedefi de diğer bilimlerle olan ilişkilerini en üst seviyede tutarak disiplinler arası çalışmaların sayısını ve kalitesini artırarak bu konuda önemli bir şekilde hissedilen eksikliği gidermektir. Öğrencilerin Tez, Seminer ve Uzmanlık alan dersleri dahil toplam 120 AKTS kredi almaları gerekmektedir.