Kayıt ve Kabul Şartları

      Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, Tarih bölümüne öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme(ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, Öğrenim görmek istedikleri program tercihlerinin bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Bu kapsamda Tarih Bölümüne TS-2 puan türü ile öğrenci alınmaktadır. Bölümümüzde 2013-2014 yılında Taban Puan: 335,442, Tavan Puan: 356,197; 2014-2015 yılında Taban Puan: 314,510; Tavan Puan: 345,589; 2015-2016 yılı itibariyle ise Taban Puan:315,798; Tavan Puan 343,362'dir. 

     Yabancı Uyruklu Öğrenciler, bu programa uluslarası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir(Bkz. Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

       Genel Akademik Değişim Protokolü olan Programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği anlaşması içinde olan Üniversiteler ile imzalanan iki anlaşmalar( ERASMUS, FARABİ, vb.) çevresinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, buı programda verilen derslere, ilgili akademik biriminin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.