Bölüm Hakkında

      Tarih Bölümü'nün amacı, güçlü bir altyapı ile donanmış, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek çalışma yöntem ve disiplini kazanmış, kendine güvenen, yaratıcı düşünce sahibi, çözüm üretebilen, yeni gelişmeleri takip edebilen, sadece Türkiye değil yurtdışında da başarılı olacak öğrenciler yetiştirmek; Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde öğrencilerin mukayeseli bir yaklaşımla Türkiye tarihini, insanlık tarihi ve dünya tarihi çerçevesinde daha iyi anlamalarını sağlamak, çağdaş teknolojilerden de yararlanarak yazılı ve görsel tarih kaynakları üzerinde çalışırken eleştirel ve analitik yaklaşımlarını geliştirmektir. Ayrıca Düzce yöresinin tarih ve kültür özelliklerinin araştırılmasına katkıda bulunmaktır. Dersler tarihi geziler ve görsel ve işitsel malzemelerle desteklenecektir. Öğrencilerimize tarih disiplininin temel kavramları öğretilerek belge ve bilgiye ulaşma yöntemleriyle birlikte geçmişe farklı bir perspektiften bakabilme yeteneği kazandırılacak ve bilimsel temelde tarihin bugünle de bağlantısı kurularak tarihe daha dinamik ve canlı bakmaları sağlanacaktır. Bu sayede tarih bilincine sahip tarihsel çevre ve kültür değerlerini koruyan öğrenciler yetişmiş olacaktır.  

    Bu bölümün mezunları, başta kamu kurumları, kütüphaneler, arşivler olmak üzere görsel ve yazılı basında ve enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda istihdam edilebilir veya kariyer yapabilirler. Tarih öğretmeni olmak isteyen öğrenciler de pedagojik formasyon alarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda tarih öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca alan bilgilerini derinleştirebilir ya da lisansüstü eğitimi alarak akademik kariyeri seçebilirler. İlave olarak bölüm mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinin yanısıra, özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı bulabileceklerdir. Ayrıca, ülkemizin zengin kültürel mirası nedeniyle devlet kurumları ile sayıları hızla artan özel kuruluş ve vakıfların kurduğu müze ve çeşitli kültür birimlerinde yabancı dil bilen ve alanında iyi yetişmiş tarihçilere artan oranda talep duyulması da çalışma alanlarını genişletmektedir.